elegant analogue hand watch

Visszaélés bejelentő rendszer határidő

Jelents.hu

December 18, 2023

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról rendelkező 2023. évi XXV. törvény (ismertebb nevén az új panasztörvény) IV. fejezete meghatározza mind a verseny-, mind a közszférában tevékenykedő foglalkoztatók számára a visszaélés bejelentő rendszer határidejét. Eddigre kell létrehozni a rendszert, és biztosítani a jogszerű működést.

A törvény a 2023. május 25-i kihirdetését követő 60. naptól, azaz 2023. július 24-től hatályos.  Nem mindegy azonban, hogy az illetékes foglalkoztató állami szerv, önkormányzat, vagy a magánszektorban működő vállalkozás. A foglalkoztatottak száma, valamint a tevékenységi kör is befolyásolja, hogy vállalkozásunknak mikorra kell teljesíteni a jogszabály előírásait.


Visszaélés bejelentő rendszer határideje a magánszektorban

A hatálybalépéssel egyidejűleg, azaz 2023. július 24-től kell a visszaélés-bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségeket teljesíteniük a legalább 250 főt foglalkoztató, magánszektorban működő vállalkozásoknak, valamint létszámtól függetlenül a következő foglalkoztatók:

  • pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1. § (1) és (1a) bekezdése hatálya alá tartozó foglalkoztatók. Ide tartoznak többek között a pénzintézetek, biztosítók, ügyvédi illetve könyvvizsgáló tevékenységet végző személyek, ékszer- és műkincskereskedések.
  • a Magyarországon bejegyzett és az Európai Unió határain kívül engedélyesként vagy üzemeltetőként tengeri olaj- és gázipari tevékenységet folytató foglalkoztatók
  • 2014. április 3-i 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatók (ezek elsősorban a légiközlekedés területén működő foglalkoztatók)
  • Magyarország területén tartózkodó magyar és nem magyar lobogójú, üzemben lévő úszólétesítmény üzemeltetője.

Valamivel több idő áll rendelkezésükre a nem az eddig részletezett tevékenységi körbe tartozó, legalább 50, legfeljebb 249 főt foglalkozó vállalkozásoknak, nekik ugyanis a visszaélés-bejelentéső rendszerüket 2023. december 17-ig kell létrehozniuk.


Határidő a közszféra számára

Hosszabb idő áll a bevezetéshez rendelkezésre abban az esetben, ha a foglalkoztató állami szerv, önkormányzat vagy az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv. Ezeknek a foglalkoztatóknak 2025. január 1-jétől kell gondoskodniuk a visszaélés-bejelentési rendszer felállításáról és működtetéséről.


Kire nem vonatkozik egyik határidő sem?

A fenti határidők nem kötik azokat, akiknek nem kötelező a törvény értelmében visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni.

Ide tartoznak az 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztatók akár az állami-, akár a versenyszférából, feltéve, hogy nem tartoznak abba a körbe, ahol létszámtól függetlenül, a tevékenységi kör alapján kötelező a bejelentő-rendszer kialakítása. Nem vonatkozik a kötelezettség a 10 000 főnél kisebb települések önkormányzataira sem.

Természetesen a fentiek is dönthetnek saját hatáskörükben a visszaélés-bejelentő rendszer bevezetése és alkalmazása mellett, hiszen attól függetlenül, hogy számukra ez nem kötelezően teljesítendő, előnyökkel járhat a rendszer működtetése. A határidők szorítása alól azonban mindenképpen mentesülnek.


Mivel a törvény célja a visszaélések és jogsértések bejelentésének elősegítése és a közérdek védelme, a határidők betartása kulcsfontosságú a rendszer hatékony működtetéséhez és a jogszabályi követelmények teljesítéséhez. Ezzel az összefoglalóval szerettük volna felhívni a figyelmet az egyes érintettekre vonatkozó fontos dátumokra, segítséget nyújtva a törvény rendelkezései közti eligazodásban.