Mit nyújt vállalkozásának a jelents.hu?

A jelents.hu egy könnyen kezelhető visszaélés-bejelentő rendszert biztosít az Ön vállalkozásának. Biztonságos, arculatilag és tartalmilag testreszabható online felületünk segítségével ügyfeleink a 2023. évi XXV. törvénynek és a kapcsolodó EU-s irányelveknek megfelelően fogadhatják a bejelentéseket.

Működés

Cégének regisztrációját követően tartalmilag és formailag is összeállíthatja a bejelentésekhez használt, vállalkozása számára dedikált jelentési oldalt, vagy választhat az általunk javasolt sablonok közül.

A bejelentési oldalhoz egyedi link készül, amit megoszthat munkavállalóival és más érintettekkel.
Ennek birtokában bárki, aki egy esetleges jogsértésről szeretne bejelentést tenni, hozzáférhet az adott bejelentő felülethez, és személyazonosságának bizalmas kezelése mellett néhány lépésben panasszal élhet.

1. Bejelentés leírása

A bejelentő egy akár névtelen és 100%-ig biztonságos űrlapot tölt ki a jelentenivaló információkkal.

2. További tartalom, mellékletek hozzáadása

A bejelentő csatolmányokat (fájlokat, fényképeket) tölthet fel, és szükség esetén további információkat is megadhat.

3. Jelentés benyújtása

A bejelentő egyedi jelszóval védett linket kap az üggyel kapcsolatos további kommunikációhoz. A cég bejelentéskezelője értesítést kap az új jelentésről, és megkezdheti annak feldolgozását.

A bejelentés elküldését követően a panasz a jelents.hu szolgáltatási felületére kerül, melyről az arra jogosult személyek e-mailben értesítést kapnak. A munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer működtetője további információkat kérhet be, vagy vállalati visszajelzést, akár megoldási javaslatot adhat a panaszra.

A bejelentővel folytatott kétirányú kommunikációs folyamat titkosított és biztonságos, betartva a legmagasabb adatkezelési szabályokat, beleértve a személyes adatok kezelésére vonatkozó GDPR irányelveket.

Kötelező az Ön cége számára?
Mikortól kell vállalatának bevezetnie a visszaélés-bejelentő rendszert?

A 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szigorú határidőket rögzít az egyes szervezetek számára a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására.

Ez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy akár ezt megelőzően, önkéntesen bevezessenek egy ilyen rendszert a vállalkozásukban, és hasznosítsák az ebben rejlő előnyöket.

· 2023. július 24-től
- minden legalább 250 alkalmazottal rendelkező szervezetnek meg kell felelnie az új panasztörvény előírásainak

· 2023. december 17-től
- minden 50-249 alkalmazottal rendelkező szervezetnek meg kell felelnie az új panasztörvény előírásainak, és alkalmaznia kell visszaélés-bejelentő rendszert

Milyen szabályozásnak kell megfelelni?

Az új panasztörvény az Európai Parlament és a Tanács 2019/1937/EU irányelvén alapul, mely az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről rendelkezik. A tagállamok vállalják, hogy hatályba léptetik azokat a törvényi rendelkezéseket, melyek az irányelvnek való megfeleléshez szükségek.

Ennek következményeként 2023. július 24-én lépett hatályba a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: új panasztörvény vagy törvény), amely az állami szervekkel és a helyi önkormányzati szervekkel kapcsolatos panaszok és közérdekű bejelentések kezelésen túl nem csak az állami szférára, hanem a magánszektorra nézve is szabályozza a visszaélés-bejelentések kezelésének rendjét és a bejelentők védelmét – így a törvény személyi hatálya a magyar vállalkozások jelentős részére is kiterjed.

Milyen bejelentő csatornát kell bevezetnie?

Az EU irányelve konkrét követelményeket ír elő a nyilvánosság felé nyújtandó bejelentő csatornával kapcsolatban. A fő feltétel, hogy a rendszernek biztosítania kell a bejelentő anonimitását.

A jelents.hu komplex megoldást kínál, amely megfelel minden törvényi követelménynek, és a foglalkoztatott bejelentőknek a legmagasabb szintű biztonságot és személyes adataik védelmét nyújtja.

A törvény szerint a munkáltatóknak megfelelő rendszereket kell bevezetniük annak érdekében, hogy munkavállalóik, üzletfeleik a vállalattal kapcsolatban tapasztalt incidenseket jelenteni tudják közvetlenül a vállalat számára.

Az új panasztörvény szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben a bejelentést írásban vagy szóban lehet megtenni, de a bejelentési csatorna típusára vonatkozóan nem tartalmaz további előírást.

A bejelentési csatornáknak lehetővé kell tenniük, hogy a személyek írásbeli bejelentéseiket postai úton, panaszdoboz(ok)on vagy online – intranetes vagy internetes – platformon keresztül nyújtsák be, vagy szóbeli panasszal élhessenek telefonos forródróton vagy más hangüzenetküldő rendszer útján. Természetesen a foglalkoztató az írásbeli és szóbeli bejelentések megtételét is támogathatja.