A man wearing a suit and tie, with the metal statue of Iustitia, the Roman godess of justice in the foreground

Miben segíthet egy bejelentővédelmi ügyvéd?

Jelents.hu

October 23, 2023

A bejelentővédelmi ügyvéd jogintézménye nem újdonság a magyar jogrendben, mivel az új panasztörvénnyel hatályon kívül helyezett korábbi, 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről már bevezette ezt a fogalmat. Ebben ugyan még nem volt kötelező a visszaélés-bejelentési rendszer kialakítása a foglalkoztatók számára, de ennek lehetőségét megadta, és amennyiben a vállalkozás élt is ezzel a lehetőséggel, a bejelentések kezelését, kivizsgálását a törvény szabályokhoz kötötte. A bejelentések fogadásával, a bejelentővel való kapcsolattartással, az ügyek felgöngyölítésével kapcsolatos feladatokat bejelentővédelmi ügyvéd is elláthatta, megbízásos jogviszony keretében.

Az új, 2023. évi panasztörvény tehát - ha csak a bejelentővédelmi ügyvéd alkalmazásának lehetőségét vesszük számba - nem hozott változást a korábbiakhoz képest.

Nézzük, miben lehet a vállalkozások segítségére egy bejelentővédelmi ügyvéd!


A bejelentővédelmi ügyvéd lehetséges feladatai

A bejelentővédelmi ügyvédek olyan jogi szakemberek, akik specializálódtak az olyan ügyekre, amelyek a visszaélés-bejelentőkkel és a bejelentéseikkel kapcsolatos jogi védelemmel foglalkoznak. Ezek az ügyvédek egyrészt a belső visszaélés-bejelentési rendszert működtető vállalkozások megbízásában is láthatnak el különböző feladatokat, másrészt azoknak a személyeknek is nyújthatnak jogi segítséget, akik visszaélésre, törvénytelenségre vagy etikai problémákra hívják fel a figyelmet.

Tevekenységük többek között az alábbi területekre terjedhet ki:

1. Jogi Tanácsadás:

A bejelentővédelmi ügyvédek tanácsokat nyújtanak az ügyfeleknek a visszaélés-bejelentésekkel kapcsolatos jogi lehetőségekről és kötelezettségekről, valamint segítenek megérteni az alkalmazandó jogszabályokat.

2. A bejelentések fogadása és szűrése:

A bejelentések érkezhetnek a megbízott ügyvédhez, aki értékeli, hogy a bejelentés jogszerűen lett-e benyújtva és indítható-e vizsgálat az adott bejelentéssel kapcsolatban. A személyes adatok felfedése nélkül továbbítja az ügyeket megbízója felé.

3. Kapcsolattartás:

Kapcsolatot tart mind a bejelentővel, mind a megbízó vállalkozással. Ha a bejelentés kivizsgálásához további információra van szükség, bekéri a bejelentőtől, akit rendszeresen tájékoztat a vizsgálat fontosabb lépéseiről és eredményéről.

4. Vizsgálat lefolytatása:

A megbízóval kötött megállapodás tartalmától függően a bejelentővédelmi ügyvéd a teljes kivizsgálás elvégzését átvállalhatja.

5. Dokumentáció:

A visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásához szükséges dokumentumok elkészítésében is segíthet a megbízott ügyvéd, például az adatvédelmi tájékoztató vagy a belső visszaélés-bejelentési szabályzat összeállításában.


Az új panasztörvény alapján az érintett foglalkoztatóknak a belső visszaélés-bejelentési rendszerük működtetésére vagy a vállalkozáson belül egy erre a célra létrehozott, a pártatlanságot biztosító saját szervezeti egységet kell létrehozniuk, vagy ezt a feladatot egy külső megbízottra, például egy bejelentővédelmi ügyvédre kell rábízniuk. Utóbbi jelentős terhet vehet le azon szervezetek válláról, ahol a bejelentések várhatóan alacsony száma miatt nem lehetne költséghatékonyan házon belül tartani a rendszer teljes működtetését.